$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Hướng tới Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và nhằm tôn vinh làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề, tôi đã viết nhiều bài báo về làng nghề, nghệ nhân mà tôi đã được tiếp xúc. Đồng thời, cũng mong muốn có những sáng tác âm nhạc mới để vinh danh nghệ nhân, làng nghề, thợ giỏi.
TBV - Từ lời động viên khích lệ của Đại biểu quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá, cuống hoa của cây sen và bước đầu đạt kết quả tốt. Sợi...
TBV - Sinh ra và lớn lên ở làng quê có nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa nức tiếng từ xưa, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) luôn tự hào với quê hương; cần cù, hăng say trong lao động sản xuất; gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của cha ông và tạo công...