$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Vấn đề giáo dục cho trẻ em khuyết tật, thanh niên khuyết tật dường như đang bị bỏ lại phía sau?
TBV - Hơn 30 năm lao động sáng tạo đóng góp tích cực cho ngành thêu của Đà Lạt, nghệ nhân Hữu Hạnh đã đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” quốc gia năm 2016. Bằng những sợi chỉ nhiều màu sắc, cô là người đầu tiên mang nghề thêu truyền thống...