$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngày 11/6, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc trả Giấy báo dự thi THPT quốc gia năm 2018 cho thí sinh.