$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết: Đến hết tháng 9/2018, BHXH quận đã bàn giao sổ BHXH cho 80.629 người lao động, đạt 100%.