$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Những năm gần đây, mô hình nuôi tôm hùm bông, tôm hùm xanh tại các tỉnh duyên hải miền Trung cho thu nhập khá, bình quân mỗi hộ nuôi có thu nhập trên 200 - 400 triệu đồng/năm, thậm chí có những hộ thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.