$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngày 12/6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã giao cho công ty quốc phòng lớn nhất nước này Aselsan phát triển, sản xuất và triển khai hệ thống chỉ huy kiểm soát Nhận dạng bạn-thù (IFF) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).