$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, đứt rời chi là một trong những tổn thương thường gặp trong số các vết thương ở chi trên. Có rất nhiều nguyên nhân thường gặp do tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và do các tai nạn do hỏa khí. Những vết thương bàn tay đơn thuần hầu như không ảnh hưởng...