$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Làng nghề truyền thống là một loại tài nguyên du lịch có khả năng thu hút du khách. Chính vì thế, việc gắn kết du lịch với phát triển làng nghề sẽ giúp cho kinh tế phát triển ổn định.
TBV - Tinh hoa của mỗi làng nghề hiện hữu trong từng sản phẩm là kết tinh của trí tuệ và sự khéo léo được trao truyền qua bao đời nghệ nhân. Tâm huyết của những đôi bàn tay vàng ấy không chỉ mong muốn gìn giữ truyền thống cha ông mà còn muốn quảng bá rộng rãi cho cả cộng đồng. Hành trình ấy chính là con đường...
TBV -  Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của huyện, xác định tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm ngành nghề truyền thống, tận dụng thế mạnh...
TBV - Trong những năm qua các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những làng nghề truyền thống đã có hàng trăm năm đã xuất hiện ngày càng nhiều những làng nghề tiểu thủ công nghiệp mới. Từ năm 2009 tỉnh đã có quy hoạch phát triển làng nghề.
TBV - Du lịch làng nghề đang trở thành hướng đi mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Ngoài những lợi thế như: cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, các làng nghề truyền thống còn có sức hút đặc biệt bởi mỗi làng lại gắn với bản sắc văn hóa hay một hệ thống di...