$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Ngoại trưởng các nước Arab gồm Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain ngày 12/4 tái khẳng định rằng Qatar cần phải tuân thủ "bản yêu sách 13 điểm" và sáu nguyên tắc như là điều kiện để nối lại mối quan hệ bình thường với các nước Arab vùng Vịnh.
TBV - Mỹ đã cảnh báo về những hậu quả không lường trước khi các nước Arab và vùng Vịnh cắt dứt quan hệ và phong tỏa với Qatar.