$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Năm 2017 vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú. Nội dung triển khai tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: kỷ cương hành chính, trật tự, văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa...
TBV - Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.