$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Độc giả hỏi: Luật sư cho em hỏi quy định về chuồng trại trong chăn nuôi theo pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành với ạ? Gia đình em dự định xây dựng khu chuồng trại để chăn nuôi lợn giống, mà nghe nói phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đúng không ạ?