$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Chiều 16/01/2018, thông tin tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, lãnh đạo huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã báo cáo về công tác tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2018 với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”.