$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ dành cả ngày hôm nay (13/6) tập trung thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.
TBV - Với trên 88% đại biểu tán thành, sáng nay (8/6), Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).
TBV - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có dự thảo trình Chính phủ 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu sau khi có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Cụ thể, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật Lao động nói rõ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động;...