$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội năm 2018.
TBV - Sở Công Thương TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1538/SCT-QLCN về phục vụ thông tin tuyên truyền về hoạt động phát triển nghề và làng nghề TP Hà Nội năm 2018. Trong đó, đáng chú ý, tổng doanh thu của 305 làng nghề truyền thống và các làng có nghề của thành phố đã đạt trên 20.000 tỷ đồng.
TBV - Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thành phố Nam Định giai đoạn 2016-2021”; Thành phố Nam...
TBV - Đó là một trong số những yêu cầu của LĐLĐ Thành phố tại văn bản số 112/LĐLĐ hướng dẫn triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 mà Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã ký, gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp...
TBV - Năm 2017 vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú. Nội dung triển khai tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: kỷ cương hành chính, trật tự, văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa...