$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Nhằm hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho những sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc sắc, mang dấu ấn đặc biệt trong các làng nghề và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch ngày một phát triển trong thời kỳ hội nhập.