$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Mô hình nuôi cá dìa, cá rô kết hợp với trồng rong câu đã được các nhà khoa học chứng minh đem lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Rong câu hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan làm giảm quá trình ô nhiễm từ hoạt động nuôi. Nhờ đó, giúp người nuôi tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích,...