$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đang được chính quyền, nhân dân huyện Hương Sơn nỗ lực, chung sức xây dựng. Diện mạo địa phương đã có nhiều thay đổi tích cực. Cuộc sống bà con nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng công tác xóa đói giảm nghèo. Đưa huyện Hương Sơn phát triển lên một tầm...
TBV - Si Ma Cai là huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, khi bắt tay triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM) với điểm xuất phát thấp, hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng kém chưa được đầu tư nhiều. Song, những năm gần đây nhờ có NTM và được sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành Trung ương và tỉnh. Đến nay, diện mạo...
TBV - Là huyện vùng cao núi đá nằm ở phía bắc của tỉnh Hà Giang. Mèo Vạc có địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư sống không tập trung rải rác nhiều nơi… Khi bắt đầu triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Mèo Vạc đã gặp không ít những khó khăn, thách thức. Song, với sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ...
TBV - Về Đức Liên hôm nay ít ai nghĩ rằng đây từng là một xã rất khó khăn của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Với nỗ lực hết mình của chính quyền và nhân dân, Đức Liên đang ngày một thay da đổi thịt. Đến nay, hầu hết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới dã được hoàn thành, và rất có thể xã sẽ về đích ngay giữa...
TBV - Hiện tại, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 40 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận. Trong đó gồm: 37 làng nghề chè truyền thống, 01 làng nghề hoa đào, 01 làng nghề bún bánh, 01 làng nghề sinh vật cảnh. Các cấp Đảng ủy Chính quyền và nhân dân luôn đồng lòng xây dựng, phát triển làng nghề...
TBV - Sau nhiều năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã thực hiện được 11/19 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, xã đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả ...
TBV - Sáng ngày 04/6/2018, Huyện Phú Xuyên long trọng tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 04-CTr/HU ban hành ngày 08/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXIV về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”. Hội nghị được...
TBV - Thạch Thành là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, địa bàn rộng, dân cư sống vẫn chưa tập trung. Năm 2011 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) các tiêu chí rà soát được đánh giá là thấp, ngoài ra nhận thức về nông thôn mới vẫn chưa rõ ràng cho nên việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Song, với sự...
TBV - Thực hiện Kế hoạch số 14 ngày 14/5/2011 của BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Nam Sách. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các cấp, xã Nam Trung đã có những bước tiến tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Hướng tới xây dựng hoàn thiện tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM)...
TBV - Năm 2017, tỉnh đã tổ chức đào tạo cho 1.262 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 7.300 lượt người, trong đó 3.515 người làm việc trong tỉnh, 2.058 người làm việc ngoài tỉnh và 560 lao động làm việc ở nước ngoài.
TBV - Năm 2011, huyện Sìn Hồ bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, lúc đó nhận thức của người dân về nông thôn mới vẫn chưa rõ ràng, ngoài ra xuất phát điểm các tiêu chí thấp và cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Nhưng sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Sìn Hồ đã đạt được...
TBV - Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 07-CTr/HU của Huyện ủy Mỹ Đức. Huyện Mỹ Đức quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2018 thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Có 03 xã về...
TBV - Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2017, xã Hồng Tiến đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thị Ủy -HĐND - UBND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). sự vào cuộc tích cực của toàn thể Đảng bộ, Chính quyền các đoàn thể và nhân dân xã Hồng Tiến.kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ,...
TBV - Những năm qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương tỉnh Thái Bình) đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn khuyến công phục vụ đào tạo nghề cho người lao động. qua đó góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cho người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây...
TBV - Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Sau 8 năm triển khai Đề án, tỉnh...
TBV - Rác thải từ sinh hoạt và sản xuất của chính người dân mà ra. Môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh từ môi trường cũng từ ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường mà tạo nên. Bảo vệ môi trường không ai khác phải xuất phát từ chính những con người sống - hoạt động trong môi trường...
TBV - Năm 2017 - năm thứ hai thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh còn nhiều thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về xây...
TBV - Nói về vai trò của làng nghề trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đồng Nai, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết: Làng nghề có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Các sản phẩm của làng nghề góp phần gìn giữ, tôn vinh văn hóa làng quê thông...
TBV - Phát triển nông nghiệp hàng hóa, đồng thời với phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự ổn định và phát triển bền vững.
TBV - Để duy trì và phát triển làng nghề, Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển...