$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2017, xã Hồng Tiến đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thị Ủy -HĐND - UBND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). sự vào cuộc tích cực của toàn thể Đảng bộ, Chính quyền các đoàn thể và nhân dân xã Hồng Tiến.kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ,...
TBV - Những năm qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương tỉnh Thái Bình) đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn khuyến công phục vụ đào tạo nghề cho người lao động. qua đó góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cho người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây...
TBV - Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Sau 8 năm triển khai Đề án, tỉnh...
TBV - Rác thải từ sinh hoạt và sản xuất của chính người dân mà ra. Môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh từ môi trường cũng từ ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường mà tạo nên. Bảo vệ môi trường không ai khác phải xuất phát từ chính những con người sống - hoạt động trong môi trường...
TBV - Năm 2017 - năm thứ hai thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh còn nhiều thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về xây...
TBV - Nói về vai trò của làng nghề trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đồng Nai, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết: Làng nghề có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Các sản phẩm của làng nghề góp phần gìn giữ, tôn vinh văn hóa làng quê thông...
TBV - Phát triển nông nghiệp hàng hóa, đồng thời với phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự ổn định và phát triển bền vững.
TBV - Để duy trì và phát triển làng nghề, Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển...
TBV - Hiện nay, Vĩnh Phúc có 50 sản phẩm thuộc 4 nhóm thảo dược, vải - may mặc, thực phẩm, lưu niệm - nội thất - trang trí với 48 cơ sở đang tổ chức sản xuất ra các sản phẩm mang đặc trưng địa phương, tạo việc làm cho hơn 21 nghìn lao động.
TBV - Vừa qua, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương tổ chức diễn đàn “Vai trò của DN, doanh nhân đối với khởi nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM”.
TBV - Trong khuôn khổ Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2017, Hội thảo “Phát triển Du lịch làng nghề: Thực trạng và giải pháp” được tổ chức, đã thu hút đông đảo các chuyên gia, đại biểu, nhà báo… tham gia phát biểu và tranh luận.
TBV - Việc gìn giữ và phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống đã và đang được tỉnh Hải Dương xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
TBV - Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì về việc kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại 03 xã: Ba Trại, Thái Hòa và Phú Sơn. Ngày 12/9/2017, Phòng Kinh tế huyện Ba Vì đã tổng hợp, báo cáo. Theo đó, xã Ba Trại đạt 12 tiêu chí, 04 tiêu chí cơ bản đạt và còn 03 tiêu chí chưa đạt; xã Thái Hòa đạt...
TBV - Nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2013-2020; xã bán đảo Nhơn Hải đã có những bước chuyển mạnh mẽ, tạo “nước rút” ngoạn mục để hoàn thành 19 tiêu chí và về đích trước thời hạn. Đó là nhờ vào sự quan tâm của các cấp, ban ngành; đặc biệt là sự đồng...
TBV - Chương trình xây dựng nông thôn mới ở TP. Thái Nguyên giai đoạn 2011-2016 đã đạt được những kết quả quan trọng, trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân. Là tiền đề quan trọng để 8/8 xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới theo...
TBV - Những ngày tháng Tám lịch sử, không khí thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới diễn ra hết sức sôi động. Tất cả hướng đến mục tiêu đến năm 2020 cả tỉnh Tuyên Quang có 40 xã về đích nông thôn mới.
TBV - Huyện Thạch Thất đã phát huy được những tiềm năng lợi thế của các làng nghề truyền thống trên địa bàn và huy động tối đa các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
TBV - Xã Yên Thường là một xã thuần nông có diện tích tự nhiên 862,15 ha; dân số trên 18.000 người, có 10 thôn. Trong những năm qua, xã Yên Thường đã phát huy tối đa vị trí, tiềm năng sẵn có, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng gắn với phát triển bền vững. Đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh...
TBV - Phan Đình Phùng là một xã thuần nông, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp còn lớn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2011 Phan Đình Phùng bước vào xây dựng nông thôn mới lúng túng và đầy bỡ ngỡ. Song, bằng sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây, đến nay Phan Đình...
TBV - Sau một thời gian triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Gia Lộc đã có nhiều thay đổi. Nhiều mô hình sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.