$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND các cấp. Với tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Sơn tình hình kinh...