$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Nhắc đến hoa, người ta lại nhớ ngay tới người nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mạnh Hùng - một nghệ nhân yêu nghề, yêu hoa, biết thưởng thức và biến thú chơi ấy nâng tầm nghệ thuật.