$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-06-2017 | 09:46GMT+7

95 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI

TBV - Tham dự giải năm nay có 1.637 tác phẩm thuộc 11 loại giải. Các tác phẩm đã phản ánh trung thực các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2016. Lượng tác phẩm tập trung nhiều vào các lĩnh vực được dư luận quan tâm như: Công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, những sai phạm trong quản lý đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, quản lý kinh tế… Nhiều tác phẩm có tính phát hiện tốt, có sức ảnh hưởng xã hội; thể hiện tính chuyên nghiệp cao.
Hội đồng chung khả đã lựa chọn 129/139 tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo để chấm vòng chung khảo. Trong số đó, Hội đồng đã quyết định trao giải cho 95 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. 

Theo nhận định của Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm dự giải đáp ứng được tiêu chí xét chọn được nêu trong “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng Giải là “bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong năm 2016; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước”. 
 

Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội, thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn…
Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI  năm 2016 được tổ chức vào ngày 21/6/2017, Ngày Nhà báo Việt Nam.
PV