$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 25-01-2018 | 10:18GMT+7

Đảng Ủy khối doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

TBV - Vừa qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng là cơ quan quản lý các chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh trực thuộc Đảng bộ Khối, lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tổng số chi bộ trực thuộc: Có 49 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tính đến tháng 01/2018 là 406 đồng chí.
 
Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ Đảng trực thuộc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên bám sát nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Quận ủy để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ ngoài nhà nước nêu cao vai trò, trách nhiệm trong doanh nghiệp, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đạt hiệu quả cao.
 

 
Đặc biệt, các chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các đồng chí Đảng viên là chủ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và đảng viên trong doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm, tính Đảng cao, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần chăm lo cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty. Hằng năm, doanh nghiệp chăm lo cho cán bộ, công nhân viên quà Tết, tổ chức đi nghỉ mát, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng người lao động nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo thu nhập của người lao động bình quân là 5 triệu đồng/tháng, không có hiện tượng nợ lương người lao động. Doanh nghiệp làm tốt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Điều hành doanh nghiệp đạt doanh thu năm sau cao hơn năm trước, mở rộng ký kết nhiều dự án, giao lưu hợp tác kinh doanh, tạo được niềm tin và khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp tiêu biểu như: Công ty TNHH TM Việt Tuấn, Công ty CP Dịch vụ Trường học Quang Minh, Ngân hàng Sài Gòn Công thương – chi nhánh Hà Nội, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Bệnh viện Vinmec....
 
Bà Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng cho biết: Năm 2018, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình toán khóa của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và của Quận. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Tăng cường nắm bắt tư tưởng và định hướng tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện tốt NQTW4 khóa XII đối với tập thể Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ và từng đồng chí cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp. Đưa nội dung NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt Đảng, làm căn cứ để đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên; đánh giá phân loại cán bộ, quy hoạch cán bộ. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đối với tập thể Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ và từng đồng chí cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp.
 
Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Phấn đấu đạt chỉ tiêu thành lập Chi bộ Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chỉ tiêu phát triển Đảng mới.
 
Bài và ảnh Trung Hiếu