$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 08-11-2017 | 14:46GMT+7

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Điểm sáng trong hoạt động tư pháp

TBV - Hoạt động Tư pháp của UBND huyện Đông Anh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Góp phần tích cực vào việc công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân trên địa bàn.
Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Thế, Trưởng phòng Tư pháp cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Đông Anh chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, bước đầu đảm bảo và thực hiện đúng theo hướng dẫn của UBND thành phố. Đến nay tiếp tục triển khai đạt kết quả 100% các xã đã thực hiện đăng ký khai sinh khai tử theo hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo tuần đối với xã, thị trấn.
 

UBND huyện Đông Anh
  
Cải cách thủ tục hành chính đã giúp cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đến làm việc được thuận lợi.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2017 về công tác Tư pháp năm 2017. Để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian qua, UBND huyện Đông Anh đã thành lập đội thi tham gia cuộc thi “Tìm hiểu luật phòng cháy, chữa cháy”. Triển khai đến các xã, thị trấn và đơn vị cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” và cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” đến cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung: Luật Thanh tra, Luật đất đai, Luật đầu tư công, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Đồng thời, tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…
 

Hoạt động Tư pháp của UBND huyện Đông Anh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng​


Về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Qua rà soát đã có 234/264 thủ tục hành chính cấp huyện giảm  thời gian trong quy định giải quyết. Qua đó, tạo điều kiện tối đa cho công dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. 
Bài và ảnh: Văn Hiếu – Toại Nguyện