$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 26-04-2018 | 11:05GMT+7

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Nông thôn mới

TBV - Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 07-CTr/HU của Huyện ủy Mỹ Đức. Huyện Mỹ Đức quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2018 thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Có 03 xã về đích nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ hộ nghèo còn 3,2%; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 85,3%; Môi trường nông thôn được đảm bảo, tỉ lệ rác thải được thu gom và xử lý trong ngày đạt 100% và 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó được dùng sạch đạt trên 33%),..
Thành tựu xây dựng nông thôn mới

Để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tốt và góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn, huyện Mỹ Đức quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2015-2020, gồm 30 thành viên, do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế làm Phó ban Thường trực; thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các ban, ngành đoàn thể huyện. Ở 21/21 xã đã kiện toàn BCĐ do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Quản lý.

Về các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện Mỹ Đức: Giao thông có 20/21 xã đạt (xã An Phú chưa đạt); Thuỷ lợi có 12/21 xã đạt, 9/21 xã cơ bản đạt; Điện có 21/21 xã đạt; Trường học có 6/21 xã đạt, 7/21 xã cơ bản đạt, còn 8 xã chưa đạt; Cơ sở vật chất văn hoá có 6/21 xã đạt, 14/21 xã cơ bản đạt, còn 1 xã chưa đạt; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 13/21 xã đạt, 2/21 xã cơ bản đạt, còn 6 xã chưa đạt; Thông tin và Truyền thông có 21/21 xã đạt; Nhà ở dân cư có 21/21 xã đạt,…
 

Mỹ Đức quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM toàn huyện có 09/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 10 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí. Có 2 xã đạt và cơ bản đạt từ 12-14 tiêu chí (An Phú, Đồng Tâm).

Nhờ đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM mà đời sống nông dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng; tỉ lệ hộ nghèo giảm; tỉ lệ các hộ dân được dùng nước sạch được nâng lên. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, đường liên xã liên thôn, đường làng cơ bản được bê tông hóa 99%. Trường học các cấp, trang thiết bị dạy học đã và đang tiếp tục được ưu tiên đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trạm y tế các xã, Bệnh viện đa khoa huyện cũng được nâng cấp, cải tạo. 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2018 là tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn sản xuất vụ chiêm, vụ mùa và vụ đông; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN tại các xã, thị trấn và cơ quan. Tăng cường công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp; Ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đê điều và công trình thuỷ lợi, các vi phạm gây ô nhiễm môi trường sinh thái,...
 

Tập huấn công tác xây dựng NTM tại huyện Mỹ Đức.

Thực hiện việc quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã đảm bảo đúng quy định; gắn công tác quy hoạch với việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai; ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm xảy ra; quản lý và sử dụng quỹ đất công ích đảm bảo đúng quy định. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; thực hiện khai thác các nguồn thu đúng quy định của Nhà nước. 

Vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ nông dân sau dồn điền đổi thửa. Tiếp tục chỉ đạo 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 và xã Mỹ Thành (đăng ký đạt chuẩn năm 2017) phấn đấu hết năm 2018 đạt 19/19 tiêu chí.
 
Bài và ảnh Cửu Long