$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 25-07-2018 | 10:15GMT+7

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt

TBV - Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Xuyên trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.451,62 tỷ đồng, bằng 106,81% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 885,83 tỷ, bằng 101,34% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 3640,33 tỷ đồng; bằng 108,03% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 925,46 tỷ đồng; bằng 107,58% so với cùng kỳ.
Về nông nghiệp, huyện Phú Xuyên có tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân được 8.092,1 ha/8.412,3ha KH, đạt 96,19% diện tích kế hoạch huyện giao. Tổng diện tích cấy lúa Xuân là 7.502,8 ha, kết thúc trong khung thời vụ theo kế hoạch. Diện tích cấy máy là 737,88 ha/1.129,9ha, đạt 65,31% diện tích kế hoạch huyện giao, năng suất vụ Xuân đạt 67,2 tạ/1ha. Tổng diện tích trồng màu là 589,3 ha. Vụ Xuân năm 2018, đã triển khai sản xuất lúa hàng hoá tại 03 xã Chuyên Mỹ, Vân Từ, Phú Yên với tổng diện tích 210,59 ha; diện tích thực hiện mô hình giống lúa mới của huyện là 36,61ha. Đến cuối tháng 6/2018 cơ bản cấy xong diện tích lúa Mùa 2018, đạt kế hoạch đề ra.

Công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên nên không có ổ dịch lớn nào xảy ra. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cả huyện trên 2.423 ha, năng suất ước đạt trên 5,2 tấn/ha, bằng 104% cùng kỳ năm 2017. Công tác phòng, chống hạn và lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Trước mùa mưa bão đã tổ chức tập huấn lực lượng xung kích bảo vệ tuyến đê sông Hồng. Ban hành các văn bản phòng chống thiên tai năm 2018.
 

Trụ sở UBND huyện Phú Xuyên.

Về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Phú Xuyên có 16/26 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn NTM; 05 xã đạt 16-17 tiêu chí; có 05 xã đạt và cơ bản đạt 13-15 tiêu chí. Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018 là 230 tỷ 778 triệu đồng. Đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng NTM của các xã và phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ở 100% xã.  UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh đề án NTM cho 04 xã. Chỉ đạo, đăng ký và hướng dẫn cho 05 xã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2018 là Hồng Minh, Tân Dân, Quang Lãng, Thụy Phú và Bạch Hạ. Tổ chức rà soát và đề nghị đầu tư trường học, cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, đường giao thông, giao thông nội đồng theo tiêu chí NTM ở các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới 2018.

Về trồng trọt, huyện Phú Xuyên có 102 mô hình, dự án. Tiêu biểu như: Mô hình măng tây xã Hồng Thái, Mô hình rau cần Khai Thái, Rau an toàn và mô hình nông nghiệp công nghệ cao xã Minh Tân, Mô hình trồng Nấm xã Tân Dân, Mô hình trồng Khoai lang Nhật, các mô hình sản xuất lúa vụ Xuân, vụ Mùa... Ngoài ra, huyện Phú Xuyên còn có 272 mô hình, dự án thuộc lĩnh vực thuỷ sản; có 20 mô hình, dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, tiêu biểu như: Dự án chăn nuôi vịt trời, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò .... 

Tổng giá trị sản xuất thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt 3.640,33 tỷ đồng, tăng 8,03% so với cùng kỳ 2017. Ba cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên đã được Thành phố quyết định thành lập. Huyện đang triển khai xây dựng hạ tầng làng nghề kết hợp với du lịch tại các xã Chuyên Mỹ, Phượng Dực và Phú Yên.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Phú Xuyên đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch NTM của 26/26 xã. Rà soát nâng cấp 17,2km đê sông Hồng và toàn tuyến đê sông Nhuệ đoạn đi qua huyện Phú Xuyên. 

Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, huyện Phú Xuyên tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Hè - Thu năm 2018 và vụ Đông 2018-2019 đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năng suất và sản lượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm soát giết mổ; tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi tập trung, tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm theo hướng chất lượng cao. Tập trung bổ sung quy trình hoàn thiện sản xuất nông nghiệp theo chuỗi đối với những dự án, cơ sở sản xuất đủ điều kiện. Tăng cường công tác kiểm tra, duy tu các tuyến đê, công trình thủy lợi trong mùa mưa bão; chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai. Triển khai huy động mọi nguồn lực đầu tư vào chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2018 xây dựng thành công 5 xã đạt chuẩn NTM là Hồng Minh, Tân Dân, Bạch Hạ, Thụy Phú, Quang Lãng. Triển khai các thủ tục, các bước thực hiện 03 dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề đã được Thành phố phê duyệt thành lập (Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên). Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình số 05 của Huyện ủy về phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề.  Phối hợp với Sở Du lịch, Sở Công Thương để hỗ trợ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch làng nghề trên địa bàn huyện.
Bài và ảnh Phương Nam