$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 31-05-2018 | 11:31GMT+7

Huyện Thạch Thành (Thanh Hóa): Những chuyển biến trong xây dựng Nông thôn mới

TBV - Thạch Thành là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, địa bàn rộng, dân cư sống vẫn chưa tập trung. Năm 2011 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) các tiêu chí rà soát được đánh giá là thấp, ngoài ra nhận thức về nông thôn mới vẫn chưa rõ ràng cho nên việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống Chính trị và nhân dân trong toàn huyện, cho đến nay số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 8 xã; 5 xã đạt 15-18 tiêu chí; 12 xã đạt 10-14 tiêu chí... Năm 2018 huyện phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn là Thạch Định và Thạch Long.
Bà Đỗ Thị Phiến - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện chia sẻ: Nhờ có NTM mà bộ mặt của Thạch Thành được thay đổi như ngày hôm nay, đặc biệt là cơ sở hạ tầng được quan tâm, bởi tất cả các xã tại huyện miền núi hầu hết cơ sở hạ tầng cũng như nơi làm việc còn thô sơ tạm bợ. Từ khi có chương trình NTM, chúng tôi luôn nhận được chính sách quan tâm của trung ương, của tỉnh, bên cạnh đó huyện đã tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện nay cơ sở hạ tầng đã cơ bản để phục vụ đời sống tinh thần cho bà con và công tác chuyên môn như: Hệ thống công sở, các nhà văn hóa thôn khang trang, sạch sẽ và hiện đại. Thêm nữa, hệ thống trung tâm văn hóa được quan tâm đầu tư, nhằm nâng cao chất lượng đời sống bà con vùng nông thôn. Bà Phiến chia sẻ thêm: Chương trình NTM đã khơi dậy được sự hào hứng trong dân, đối với việc đóng góp ngày công, góp tiền, hiến đất phòng trào được lan tỏa khắp nơi trên địa bàn huyện… 

Huyện cũng xác định công tác xây dựng nông thôn mới phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư khu vực nông thôn; nên các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Trong năm 2017, toàn huyện đã đầu tư xây mới và nâng cấp: 80,47 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 15km kênh mương; 1 trạm bơm; 56km đường dây hạ thế, 5 trạm biến áp; 83 phòng học; 6 công sở xã; 5 trạm y tế xã; 06 trung tâm văn hóa, thể thao xã; 55 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; 3 chợ nông thôn; 2 công trình cấp nước sinh hoạt từ nguồn vốn lồng ghép chương trình 135; sửa chữa nâng cấp 71 công trình cấp nước sinh hoạt khác; 5 khu nghĩa trang. Đặc biệt, trong năm các đơn vị huy động các nguồn vốn từ nhân dân đóng góp để xây dựng được 3.960 cột đèn chiếu sáng tại các thôn, khu dân cư với tổng số tiền huy động đầu tư gần 4 tỷ đồng.
 

Mô hình trồng ổi đem lại giá trị kinh tế cao.
 

Đến nay, toàn huyện có 13/26 xã đạt tiêu chí giao thông; 20/26 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 26/26 xã đạt tiêu chí điện; 13/26 xã đạt tiêu chí trường học; 13/26 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 14/26 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 26/26 xã đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông; 24/26 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư.

Đối với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong năm 2017, huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, chú trọng xây dựng hình thành các mô hình liên kết sản xuất cụ thể: Tiếp tục xây dựng mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ với tổng diện tích 260ha trên địa bàn 8 xã Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Vinh, Thành Trực, Thạch Sơn, Thạch Bình, Thành Tân, Thành Mỹ. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức sản xuất 15 cánh đồng lớn gieo cấy tập trung với tổng diện tích 1.223 ha, thuộc 15 xã, sử dụng giống lúa có năng suất chất lượng vào sản xuất kết hợp sử dụng phân viên nén chậm tan để nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả, vụ chiêm xuân 2017 năng suất bình quân toàn huyện đạt 56 tạ/ha. Ngoài ra, huyện vẫn tiếp tục xây dựng phát triển sản xuất các vùng rau an toàn tại các xã Thạch Định, TT Vân Du, Thành Vân, Thành Hưng.

Theo số liệu, đến hết năm 2017 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32,2 triệu đồng (tăng 1,7 triệu đồng so với năm 2016), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn còn 11,42% (giảm 3,61%). Đến nay, có 20/26 xã đạt tiêu chí thu nhập; 26/26 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm và tiêu chí tổ chức sản xuất; 11/26 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Đối với giáo dục và y tế, tính đến hết năm 2017 toàn huyện có 21/26 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo. Có 23/26 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào ’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ gắn với cuộc vận động ”Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác, nhằm động viên khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
 

 Huyện Thạch Thành quyết tâm trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi về mọi mặt.
 

Tỷ lệ hộ gia đình tham gia ký cam kết bảo vệ dân cư trên đia bàn huyện đạt 92.3%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt bình quân 98%. Trong năm 2017, có 30 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh; tổ chức kết nạp được 205 Đảng viên mới, số xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị năm 2017 là 26/26 xã.

Hoạt động của Ban chỉ huy quân sự, ban Công an xã được kiện toàn vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó. Hiện 100% các xã đã xây dựng được lực lượng dân quân ”Vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng được giao.

Công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn luôn được huyện chú trọng. Tính đến hết năm 2017, có 8/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó: 6 xã đạt chuẩn năm 2016 trở về trước; 2 xã đạt chuẩn năm 2017. Đối với các xã đạt chuẩn năm 2016 trở về trước, thành viên BCĐ phụ trách các xã, các phòng, ngành phụ trách tiêu chí đã chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá để thực hiện đạt chuẩn từng nội dung theo quy định mới về tiêu chí, cơ bản đến nay việc thực hiện các tiêu chí theo quy định mới tại các xã đều giữ vững.
Bài và ảnh Thanh Tuấn