$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 30-01-2018 | 13:44GMT+7

Huyện Vụ Bản (Nam Định): Thời điểm chín muồi để hái quả ngọt nông thôn mới

TBV - Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ và nhân dân huyện Vụ Bản. bên cạnh đó là sự chỉ đạo quyết liệt và đổi mới trong cách làm. huyện Vụ Bản đã gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM) suốt 7 năm qua, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, Vụ Bản đã có 14/18 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, 4 xã là: Vĩnh Hào, Đại An, Tân Thành, Tam Thanh đang chờ tỉnh thẩm định và phấn đấu sẽ đạt huyện NTM vào năm 2018.
Ông Nguyễn Đình Thành - Bí thư Đảng ủy huyện Vụ Bản vui mừng chia sẻ: Khi mới bắt tay vào thực hiện chương trình, xuất phát điểm các tiêu chí thấp, nhưng với quyết tâm chính trị cao chúng tôi đã hoàn thành 19/19 vào năm 2016. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã Cộng Hòa đã thay đổi hoàn toàn, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được trú trọng,  đời sống tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt…  Ông Thành cũng cho biết thêm: Thay đổi rõ nhất là từ Đề án dồn điền đổi thửa được thực hiện vào năm 2012, lúc đó chúng tôi huy động người dân đóng góp sức người, hiến đất để xây dựng công trình giao thông và đã huy động được 22.500 m2 để đóng góp vào giao thông nội đồng đảm bảo mặt đường là 5m, bên cạnh đó cùng một lúc tiến hành 12 thôn đồng loạt làm thủy lợi và sang năm 2013 chúng tôi đã hoàn thành dồn điền đổi thửa đây cũng là tiền đề để Cộng Hòa về đích NTM năm 2016.

Đại An là một trong 4 xã phấn đấu về đích trong năm 2017, với vị trí thuận lợi được gần trung tâm thành phố Nam Định, sát với các khu công nghiệp như: KCN Hòa Xá, cụm công nghiệp An Xá và các trường đào tạo nghề…Thêm vào đó là sự hình thành của các tuyến giao thông lớn qua huyện. Những yếu tố đó đã tạo động lực cho xã Đại An phát triển về kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Theo số liệu, tháng 10/2017 vừa qua Đại An đã đạt 19/19 (xã tự đánh giá), đặc biệt có tiêu chí giao thông; tiêu chí giáo dục; cơ sở vật chất văn hóa; Y tế được đầu tư nâng cấp…An ninh Chính trị được giữ vững. Mục tiêu Nông thôn mới của xã Đại An trong thời gian tới, sẽ luôn duy trì đảm bảo, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt. Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu thu phập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/người/năm. 
 

Hiện nay, huyện Vụ Bản đã lên kế hoạch và đang dốc sức chuẩn bị những tiền đề cuối cùng để đạt được mục tiêu này. Do vậy, huyện  vẫn tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung xây dựng NTM ở tất cả các xã, thị trấn, trong đó tập trung hoàn thành 19 tiêu chí ở các xã, thị trấn theo bộ tiêu chí áp dụng trong giai đoạn 2016-2020; Phấn đấu năm 2018 huyện Vụ Bản đạt chuẩn huyện NTM. Đồng thời, gắn kết quả xây dựng NTM với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các phòng, ngành. Chính quyền các cấp, các ngành có trách nhiệm huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện các nội dung và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để người dân đồng lòng tham gia thực hiện chương trình, huyện đã tăng cường tuyên truyền nội dung các tiêu chí và kết hợp các hình thức tuyên truyền vận động nhất là hệ thống truyền thanh của xã, hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương để nâng cao hơn nữa về nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới. Trong đó tập trung tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất và làm giàu chính đáng; Vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, ao vườn, sân ngõ và các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của gia đình; Xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, không tham gia các hoạt động phường hụi, các hình thức huy động vốn trái quy định pháp luật…
 

Cho đến thời điểm này, huyện đang gấp rút tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các tiêu chí NTM và chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định. Bên cạnh đó rà soát, đánh giá mức đạt cụ thể từng mục tiêu của các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện. Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình đã đặt ra. Ngoài ra, huyện cũng tập trung vào các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách của các xã; Tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nông dân, góp phần tích tụ ruộng đất; Tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; Thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng NTM. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tạo phong trào sâu rộng của cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp và các ban, nghành, đoàn thể của huyện trong việc thi đua xây dựng NTM nhất là phong trào chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường ở các khu dân cư, trung tâm các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các làng nghề, các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề, cụm công nghiệp thực hiện tốt các quy định về bảo về môi trường.
  Bài và ảnh Thanh Tuấn