$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 30-11-2017 | 11:00GMT+7

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tuyên truyền pháp luật lao động cho CNVCLĐ

TBV - Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền và tư vấn giáo dục pháp luật lao động cho 150 cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma.
Tại buổi tư vấn pháp luật, đồng chí Vũ Thị Hương- Phó giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản về pháp luật lao động, những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2012, Luật An toàn vệ sinh lao động, đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động và người lao động.

Cũng trong dịp này LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam đồng thời chỉ đạo và hỗ trợ cho 03 CĐCS có đông CNVCLĐ tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở về pháp luật lao động cho CNVCLĐ.

Công tác tuyên truyền và tư vấn giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ là hoạt động thường xuyên, quan trọng, được đưa vào chương trình công tác năm của LĐLĐ quận nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp về xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hoàng Sơn