$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 31-05-2018 | 11:27GMT+7

Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện

TBV - Thực hiện kế hoạch công tác Lao động - TBXH năm 2018, Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực Lao động - TBXH, với các nội dung như: “Tổ chức Lễ phát động về An toàn, vệ sinh lao động huyện Mỹ Đức năm 2018”; Kế hoạch về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018”...
Trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức đã bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Sở Lao động - TBXH thành phố Hà Nội; của Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức. Thường xuyên nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ ở các cơ sở để từ đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Lao động -TBXH tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung các kế hoạch. Thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trong lao động, kế hoạch phòng chống cháy nổ, kế hoạch bảo hộ lao động, triển khai phát phiếu doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện và chấp hành luật lao động… góp phần chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng môi trường lao động an toàn, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp.
 

Ông Trần Ngọc Nghìn, Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức.
 

Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức phối hợp với các cơ quan, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, quan tâm giúp cho người lao động hiểu rõ tầm quan trọng và là quy định bắt buộc về “an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình lao động sản xuất”, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua quảng cáo, pa nô, áp phích, tờ rơi, hội thi, và tập huấn, hội nghị chuyên đề, truyền tải đến cán bộ quản lý và người lao động trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức cũng đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động do Sở Lao động - TBXH thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm nâng cao năng lực quản lý về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ tại cơ sở.

Trong công tác quản lý các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và vật liệu nổ công nghiệp, Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức cũng đã hướng dẫn một số doanh nghiệp có sử dụng các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, giới thiệu lên Sở Lao động - TBXH đăng ký kiểm định, góp phần vào việc ngăn chặn các sự cố, những nguy cơ mắt an toàn lao động và cháy nổ do thiết bị gây ra.

Ông Trần Ngọc Nghìn, Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức chia sẻ về kế hoạch, nhiệm vụ của Phòng Lao động - TBXH huyện Mỹ Đức trong 6 tháng cuối năm 2018, đó là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và phòng ngừa tai nạn lao động của người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở các  doanh nghiệp. Kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật lao động, đặc biệt đối với các hành vi không chấp hành hợp tác trong công tác kiểm tra của doanh nghiệp và công tác thống kê báo cáo tai nạn lao động theo quy định. Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra kịp thời, xác định chính xác nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh sau khi tai nạn lao động xảy ra; đảm bảo thời gian điều tra, lập biên bản các vụ tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật, cần cập nhật số liệu doanh nghiệp, lực lượng lao động trên địa bàn trong báo cáo định kỳ, hàng năm về Sở Lao động - TBXH thành phố Hà Nội.

Đối với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thường xuyên tổ chức kiểm tra máy móc, thiết bị và cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn; xây dựng đầy đủ các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động theo hướng dẫn tại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động và hướng dẫn cho người lao động trước khi làm việc; tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Đặc biệt chú ý đối với những người lao động làm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016. Tăng cường năng lực, phương tiện cho đội ngũ kiểm tra để họ có đủ điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm tổng kết, đánh giá, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ trên địa bàn huyện.
Bài và ảnh Văn Bình