$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 05-07-2018 | 13:49GMT+7

Si Ma Cai bừng sáng

TBV - Si Ma Cai là huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, khi bắt tay triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM) với điểm xuất phát thấp, hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng kém chưa được đầu tư nhiều. Song, những năm gần đây nhờ có NTM và được sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành Trung ương và tỉnh. Đến nay, diện mạo của Si Ma Cai đã thay đổi rõ rệt, hệ thống giao thông được bê tông từ huyện đến các xã và thôn, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch tích cực, thu nhập của người dân được tăng lên.
 Theo ông Viên Đình Hiệp – Trưởng phòng Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Hiện nay Si Ma Cai đã có 03 xã hoàn thành chương trình NTM là: xã Mản Thẩn, Sín Chéng và Si Ma Cai; Phấn đấu hết năm 2018 có thêm 02 xã là: xã Bản Mế và xã Cán Cấu. Hiện nay xã Bản Mế đã hoàn thành được 13/19 tiêu chí, 6 tiêu chí còn lại đang gấp rút triển khai; Cán Cấu là xã cũng phấn đấu về đích trong năm 2018, đã đạt 12/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt đang được tiến hành ra soát, 02 xã này đang được huyện và tỉnh tập trung hỗ trợ dự kiến đến tháng 10/2018 sẽ đánh giá. Ông Hiệp chia sẻ thêm: NTM đã làm cho bộ mặt của Si Ma Cai thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là hệ thống giao thông 100% đường bê tông tới các thôn, bản bất kể nắng mưa bà con đi lại rất thuận tiện. Bên cạnh đó, tất cả các cánh đồng lớn cũng đều đường bê tông xe tải vào tận nơi được. Quan trọng nữa là nhận thức của người dân nâng lên từ khi có chương trình NTM, bằng nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa…
 

Ông Viên Đình Hiệp - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (bên phải) đang trao đổi với phóng viên.
 

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Si Ma Cai đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, ngay sau khi có sự thay đổi về nhân sự theo đúng cơ cấu và thành phần quy định. Đồng thời, kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM của huyện và chỉ đạo các xã rà soát, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực tham mưu giúp việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2018.

Trên cơ sở đó, chương trình xây dựng NTM được huyện tập trung lồng ghép tất cả các nguồn lực để tổ chức thực hiện như: Chương trình 135, Chương trình 30a, vốn vay ưu đãi, WB, Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy, Dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc... Chương trình xây dựng NTM đã huy động được toàn bộ lực lượng tham gia vào thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Chương trình được cho là hợp lòng dân nên được nhân dân ủng hộ nhiệt tình như: giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền của, ngày công lao động ...
 

Xây dựng đường giao thông được triển khai rộng khắp huyện.

Để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng NTM năm 2017 và các năm tiếp theo. UBND huyện đã tổ chức lễ phát động ra quân làm đường giao thông nông thôn tại thôn Bến Mảng - xã Si Ma Cai. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả cụ thể như sau: Đường mở mới: 16km (Nàn Sán, Nàn Sín, Sán Chải, Bản Mế, Mản Thẩn); Đường cấp phối 21 km( Nàn Sán, Nàn Sín, Sán Chải, Bản Mế, Mản Thẩn); Đường bê tông xi măng 32 km (xã Si Ma Cai, Cán Cấu, Lùng Sui, Nàn Sín, Thào Chư Phìn Sán Chải, Nàn Sán, Mản Thẩn, Sín Chéng).

Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Giữ gìn an ninh trật tự nông thôn” gắn với xây dựng NTM năm 2018. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Trộm cắp, ma túy, cờ bạc …) đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2018. Chỉ đạo Công an các xã thiết lập đường dây nóng (Cung cấp số điện thoại niêm yết tại Trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, trường học …) để nhân dân biết và cung cấp thông tin về diễn biến, tình hình tội phạm để có biện pháp xử lý tạm thời… Ban công an, Ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an ninh trật tự theo từng tháng, quý, năm. 

Ngoài ra, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc cũng được huyện thường xuyên quan tâm. Trong đó, việc xây dựng nếp sống mới, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được coi trọng và chỉ đạo quyết liệt; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn bản văn hóa” năm 2018.

Huyện cũng xác định phong trào thi đua vệ sinh môi trường nông thôn là nội dung đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người dân, đặc biệt là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với người dân và phải có kế hoạch cụ thể. Do vậy, ngay từ đầu năm BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và Giảm nghèo bền vững huyện đã tập trung chỉ đạo và giao kế hoạch thực hiện các nội dung vệ sinh môi trường nông thôn (Xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, đào hố rác thải hộ gia đình ...).       
                                                                                         
 Bài và ảnh Thanh Tuấn