$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-11-2017 | 10:46GMT+7

Tạo thuận lợi để NLĐ trong các doanh nghiệp tham gia BHXH

TBV - Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy, công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Hiện nay, toàn Thành phố có 64.709 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), với tổng số 1.431.495 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tăng trên 30,5 nghìn đơn vị (tương ứng 89,6%) và trên 277 nghìn lao động (tương ứng 24%) so với năm 2012. 

Trong 5 năm qua, số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố đạt trên 108,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 93 nghìn tỷ đồng (607,7%) so với năm 2012. Số chi BHXH đạt trên 116,7 nghìn tỷ đồng với gần 5,4 triệu lượt đối tượng thụ hưởng, tăng gần 98 nghìn tỷ đồng và trên 4,27 triệu lượt đối tượng thụ hưởng so với năm 2012. Đặc biệt, chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng lên, hiện toàn Thành phố có 205 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, cùng với đó là 30 trung tâm y tế cấp quận, huyện và 467 trạm y tế xã, phường tham gia khám chữa bệnh BHYT. Từ năm 2013 đến nay, có trên 25,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bằng BHYT với tổng số chi trên 23,4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 5 bệnh nhân được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 1-1,24 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đào Đức Toàn cũng yêu cầu các cấp, ngành của thành phố tăng cường quản lý nhà nước, giảm số nợ BHXH cũng như sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Đặc biệt, tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đảm bảo chế độ BHXH, BHYT để tăng tỷ lệ người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia BHXH, BHYT. Đồng chí cũng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tham mưu cho Thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp căn cơ để giải quyết bền vững vấn đề nợ BHXH của doanh nghiệp.
Quý Lợi