$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 13-12-2017 | 09:23GMT+7

Thị xã Chí Linh (Hải Dương): Đón bằng Nông thôn mới

TBV - Ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết: Thị xã Chí Linh sẽ đón bằng Nông thôn mới vào sáng ngày 17/12/2017 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 315/QĐ-CTN ngày 15/3/2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Trần Đại Quang.
Thị xã Chí Linh là Đô thị lớn thứ hai của tỉnh Hải Dương, với 20 đơn vị hành chính, gồm 08 phường và 12 xã, tổng diện tích tự nhiên 28.202 ha, dân số 175.000 người. Chí Linh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nên có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Trên địa bàn Thị xã Chí Linh hiện có hàng trăm di tích, di chỉ được xếp hạng, trong đó có 10 di tích được xếp hạng Quốc gia, khu di tích danh lam thắng cảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, hằng năm thu hút hàng trăm lượt khách đến thăm quan, chiêm bái.

Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành thành phố trước năm 2020. Trong 6 năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân thị xã đã tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các ban, bộ ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương... thị xã đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn; vận dụng các cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ nhân dân ổn định và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
 

Trụ sở UBND Thị xã Chí Linh

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới thị xã Chí Linh có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn văn minh, dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thị xã Chí Linh đã tập trung quán triệt các Văn bản của Trung ương, của Tỉnh về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thị xã; chủ động hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức thực hiện. 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng.  Công tác tuyên truyền vận động đã góp phần quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về chương trình, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng, có hiệu quả. Trong đó, thị xã đã chỉ đạo tập trung, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, đồng thời vận động đóng góp của nhân dân phù hợp với khả năng của từng địa phương.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều xã, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, điện, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, thủy lợi, công trình trụ sở UBND xã, công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn, hệ thống thoát và cấp nước sinh hoạt, hệ thống chợ, thương mại nông thôn... Trong xây dựng hạ tầng khu vực nông thôn, thị xã thực hiện theo định hướng gắn kết với quy hoạch hạ tầng chung của thị xã, gắn kết hạ tầng nông thôn và đô thị.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Chí Linh các dự án, đề án phát triển kinh tế đã được ưu tiên thực hiện; nông dân đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; hoạt động dịch vụ nông nghiệp phát triển đa dạng...

Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường trong những năm qua, giáo dục - đào tạo của thị xã đã có bước phát triển toàn diện về mọi mặt, giữ vững thành tích trong tốp đầu của tỉnh. Mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển ở tất cả các cấp học. Mạng lưới y tế từ thị xã đến các xã được củng cố và phát triển, trang thiết bị y tế được đầu tư và nâng cấp theo hướng hiện đại, Bệnh viện đa khoa thị xã được nâng cấp và đạt bệnh viện hạng II. Trung tâm Y tế thị xã đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết và cán bộ, được xếp hạng III. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở các xã đạt trên 86%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Các tiêu chí, tiêu chuẩn làng văn hóa luôn được quan tâm duy trì và phát huy tốt. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được duy trì, phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, thị xã đã có 136/171 làng, khu dân cư đạt danh hiệu “Làng, khu dân cư văn hóa”, đạt 77,3%. Trong đó các công tác khác đều đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới.

Sau 6 năm xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị, thị xã Chí Linh đã được công nhận là đô thị loại III vào tháng 6 năm 2015. Đến nay 12/12 xã trên địa bàn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các Bộ, ngành trung ương về kiểm tra, thẩm định và công nhận thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1758/QĐ-TTg về việc công nhận thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. 

Ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết: Thị xã Chí Linh sẽ đón bằng Nông thôn mới vào sáng ngày 17/12/2017 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 315/QĐ-CTN ngày 15/3/2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Trần Đại Quang.
Bài và ảnh: Sơn Thủy - Văn Bình