$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 23-03-2017 | 16:04GMT+7

Thời báo Làng nghề Việt tổ chức cuộc thi: “ Làng nghề - nghệ nhân hội nhập và phát triển”

TBV - Ban tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi viết về “ Làng nghề - nghệ nhân hội nhập và phát triển” trên Thời báo Làng nghề Việt với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI
1. Mục đích cuộc thi


- Biểu dương, tôn vinh nghệ nhân Việt Nam báu vật của làng nghề sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và nghệ nhân Việt Nam sinh sống làm việc ở nước ngoài.

- Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận và đánh giá đúng vị trí vai trò của làng nghề Việt trong việc bảo tồn, tôn vinh phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước, Việt Nam giàu đẹp, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nhấn mạnh ý nghĩa của làng nghề Việt trong xây dựng nông thôn mới trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa trong “thế giới giới phẳng” về thông tin.

2.Đối tượng tham gia dự thi

- Là công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi (không có tiền án, tiền sự, không vi phạm pháp luật), có đầy đủ năng lực và hành vi chấp hành pháp luật Việt Nam, sinh sống, làm việc ở Việt Nam và sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

- Các hội viên, nghệ nhân doanh nhân, doanh nghiệp làng nghề Việt Nam.

II. TÁC PHẨM DỰ THI
1. Quy định tác phẩm dự thi


- Tác phẩm dự thi có dung lượng từ 1200 chữ đến 1700 chữ, và phải có ảnh tư liệu ghi rõ nguồn gốc, chú thích (ít nhất 3 ảnh).
- Tác phẩm dự thi là tác phẩm báo chí chưa được đăng (xuất bản), phát hành theo loại hình báo in, hoặc báo điện tử, báo nói (phát thanh).
- Tác phẩm dự thi chưa được công bố xuất bản dưới bất cứ hình thức nào.
- Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định
- Tác phẩm dự thi phải có nội dung trung thực, khách quan, thông tin chính xác về làng nghề Việt  và nghệ nhân.
- Tác giả gửi bài dự thi ghi rõ “Bài dự thi viết về làng nghề - nghệ nhân hội nhập và phát triển”, và gửi kèm theo một sơ yếu lí lịch tóm tắt (ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ trú quán, tạm trú, nơi đăng ký hộ khẩu, điện thoại, email) để tiện việc thông tin liên lạc với Ban tổ chức.

2. Số lượng tác phẩm dự thi
- Mỗi tác giả được quyền gửi dự thi 03 bài (ba bài).

3. Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi
A. Về hình thức
- Tác phẩm dự thi trình bày, đẹp rõ ràng, sạch sẽ trên giấy khổ A4.
-  Ngôn ngữ tiếng việt trong sáng dễ hiểu
B.Về nội dung
- Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung giàu tính nhân văn
-  Nội dung thông tin đưa trong tác phẩm phải chính xác rõ ràng, có tác dụng tuyên truyền và ý nghĩa giáo dục cao.
-  Đối tượng và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng trong làng nghề và xã hội.

III. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI
      1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi


- Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi/ hình ảnh để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về văn hóa Việt Nam.
- Bài dự thi có nội dung tốt được đăng trên báo Thời báo Làng nghề Việt và in thành sách để phát hành trong cả nước.

     2. Trách nhiệm của cơ quan Thời báo Làng nghề Việt và tác giả.
- Tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật Việt Nam về Luật Báo chí và các Luật khác có liên quan đến Thể lệ cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả, 

IV. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

- Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi do Ban biên tập Thời báo Làng nghề Việt quyết định thành lập, có tránh nhiệm tổ chức cuộc thi trên Thời báo Làng nghề Việt.
- Ban Giám khảo do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi. 
- Thành viên Ban Giám khảo gồm đại diện lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam các học giả ; giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử xã hội về làng nghề; nhà văn; nhà báo… có uy tín am hiểu nông thôn làng nghề và nghệ nhân.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối với tác giả

- 01 Giải nhất trị giá: 10.000.000 (VNĐ)
- 02 Giải nhì trị giá: 6.000.000 (VNĐ)
- 04 Giải ba trị giá:  2.000.000 (VNĐ)
- 07 Giải khuyến khích trị giá: 1.000.000 (VNĐ)
- Giá trị giải thưởng Ban Tổ chức sẽ công bố trong Quyết định trao giải thưởng cuộc thi “Làng nghề – nghệ nhân hội nhập và phát triển”. Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả chất lượng tác phẩm dự thi. Quyết định của Trưởng Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

2. Đối với Ban Tổ chức và cơ quan Thời báo Làng nghề Việt 
- Sẽ có khen thưởng và quà lưu niệm cho các tác giả được giải.
- Người được giải từ khuyến khích trở nên sẽ được tặng một 01 năm báo Thời báo làng nghề Việt.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian tổ chức phát động, gửi nhận bài dự thi, tổng kết

- Thời gian phát động cuộc thi: Vào ngày 15 tháng 9 năm 2016 - Thời gian  nhận bài dự thi: Từ ngày 15 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017 (Đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận tính theo dấu bưu điện)
- Thời gian chấm thi:
+ Vòng sơ khảo dự kiến từ: Ngày 1 tháng 5 năm 2017
+ Vòng chung khảo dự kiến từ : Ngày 1 tháng 6 năm 2017
+ Thời gian công bố và trao giải dự kiến: Ngày 21 tháng 06 năm 2017

2. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

- Ngoài phong bì (đối với bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi Ban Tổ chức ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi viết về “ Làng nghề – nghệ nhân hội nhập và phát triển” trên Thời báo Làng nghề Việt.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định.

3. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
- Tòa soạn báo Thời báo Làng nghề Việt: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Email: thoibaolangngheviet@gmail.com
- Liên hệ chi tiết: ĐT: 043869 2173 - 3869 2174  Fax: 0438692174. 

4. Thể lệ cuộc thi và kết quả cuộc thi 
- Được thông báo trên Thời báo Làng nghề Việt
- Và trên Website: thoibaovietlangnghe.com.vn
  Ban Biên Tập