$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 26-04-2018 | 10:27GMT+7

Thư Ban Biên tập Thời báo Làng nghề Việt nhân dịp 43 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

TBV - 43 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), hơn 30 năm sau đổi mới, Việt Nam đã tiến một bước dài trên con đường hội nhập và phát triển. Vị thế trên trường quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao.
Ngày nay, Việt Nam đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, trên tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Có thể nói rằng, tâm thế hội nhập đang có ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, không chỉ hội nhập trong kinh tế mà cả giáo dục, y tế, nông nghiệp… Các Bộ, ngành đã tích cực và chủ động vào cuộc theo đúng tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị. Các hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức liên tục tại các địa phương đã mở ra nhiều bước tiến mới, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Hoà chung không khí phấn khởi đó, Hội viên Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam vui mừng chào đón thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2022. 

Trong bối cảnh và thời cơ vô cùng thuận lợi đó, Thời báo Làng nghề Việt bước vào năm thứ 7. Với phương châm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả" vì sự phát triển của làng nghề và nghệ nhân Thời báo Làng nghề Việt đã góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến làng nghề như: Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, văn hóa làng nghề, vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, những mô hình mới, cách làm mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển làng nghề Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ các giá trị và tài năng sáng tạo của các doanh nhân làng nghề; giới thiệu quảng bá các sản phẩm, các làng nghề và nghệ nhân, thợ giỏi tiêu biểu trên cả nước; Các hoạt động khuyến công, nông thôn mới, tuyên truyền pháp luật…

Để thực hiện chức năng nhiệm vụ của tờ báo, Thời báo Làng nghề Việt cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, cho đội ngũ cán bộ phóng viên, phải vững về chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về làng nghề bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục như: Tiếng nói làng nghề, nghệ nhân, làng nghề xưa và nay, mỗi làng một sản phẩm, môi trường làng nghề, khởi nghiệp, khuyến công... góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, xứng đáng với vinh dự, trách nhiệm là tiếng nói của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, diễn đàn của nghệ nhân, hội viên và bạn đọc trong cả nước.
 
Ban biên tập