$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 19-12-2017 | 17:23GMT+7

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

TBV - Năm 2017 - một năm có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) nhiệm kỳ 2015-2020.
Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Tường, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thịnh đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2017 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Thời tiết diễn biến không thuận lợi, nhất là tác động của cơn bão số 2, số 10 làm cho nhiều diện tích lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn bị ngập úng; ngành chăn nuôi khủng hoảng thừa, nhất là giá lợn hơi xuống thấp, gây thiệt hại lớn trong chăn nuôi… đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của xã.
 

Trụ sở UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trong xã nên KT-XH của xã tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt 1083,2 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2016. Trong đó: Nông nghiệp – Thủy sản đạt 669,9 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016; Thương mại - Dịch vụ đạt 406,3 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập đạt 368,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triều đồng/người/năm. Tổng số hộ nghèo (Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) là 80 hộ (giảm 0,1% so với năm 2016). 

Bên cạnh phát triển KT-XH thì tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã được duy trì ổn định. UBND xã Vĩnh Thịnh chủ động triển khai kế hoạch tuyển quân và giao quân đủ chỉ tiêu năm 2017 là 23/23 đạt 100% chỉ tiêu. Nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thịnh cùng nhân dân sẽ cố gắng tiếp tục xây dựng và phát triển theo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, có mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo.
Thùy Dương