$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 29-11-2018 | 13:44GMT+7

Xã Hồng Hóa (Quảng Bình): Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

TBV - Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Hôi đồng Nhân dân, đặc biệt là UBND xã Hồng Hóa (Quảng Bình) cùng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nhân dân, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong xã nên tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống của người dân ổn định và từng bước được nâng cao rõ rệt.
Với sự quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2018 được giao, cùng sự đồng lòng cao của Đảng bộ và cùng với nhân dân trong xã đã đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2018 vừa qua.

Sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực đạt 578,5 tấn. Trong đó cây lúa đạt năng suất 48,6 tạ/ha; cây ngô đạt năng suất 56,8 tạ/ha, cây sắn đạt năng suất 105,8 tạ/ha, cây lạc đạt năng suất 21,8 tạ/ha. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc có 2.654 con; trong đó đàn trâu có 300 con, đàn bò có 1.150 con (bò lai sin có 120 con), đàn lợn có 1.184 con, thịt hơi xuất chuồng có 108,0 con, đàn dê có 20 con. Tổng đàn gia cầm có 6.000 con.

Về thủy sản, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 18,2 tấn, đạt 100% so với KH. Trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 12,2 tấn, đánh bắt tự nhiên đạt 6 tấn. Diện tích nuôi trồng hiện có 3,5 ha, đạt kế hoạch đề ra. Về lâm nghiệp, UBND xã hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc người dân khai thác gỗ rừng trồng, trồng rừng mới và trồng lại sau khai thác. Trong năm 2018 nhân dân trồng được 600 ha rừng trồng sản xuất. Triển khai cho nhân dân đăng ký thực hiện mô hình trồng rừng gỗ lớn theo chương trình khuyến lâm của Trung tâm khuyến nông huyện, toàn xã có 16 hộ tham gia với 19 ha.
 

Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Hồng Hóa.
 

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong năm 2018, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng xã giám sát tốt chất lượng thi công công trình chuyển tiếp: Nhà văn hóa trung tâm xã, công trình nước sạch toàn xã giai đoạn 2. Triển khai công tác xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn Văn Hóa 1 giai đoạn 2, công trình tu sửa, nâng cấp điểm trường Mần non Tiến Hóa 2, công trình tu sửa đường giao thông nông thôn Rục - Trấu và công trình tu sửa hàng rào trụ sở UBND xã.

Ông Cao Hữu Mựu - Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa cho biết: “Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, nhận thức của nhân dân về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng Nông thôn mới nên có sự chuyến biến tích cực và cải thiện, người dân nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, canh tác chọn cây giống, vật nuôi mới có giá trị năng suất cao giúp nâng cao đời sống của bà con nhân dân. được nâng cao đến nay trên địa bàn xã có 2 mô hình chăn nuôi tiêu biểu; mô hình lợn nái hơn 20 con và một số lợn thịt chăn nuôi tổng hợp, những mô hình này đem lại thu nhập trên 100 triệu
đồng/ năm. 

Ông Cao Hữu Mựu - Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa.
 

Hiện tại xã đang vận động nhân dân nhân rộng mô hình từ gia trại lên trang trại. Xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm của huyện về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020. chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai cho nhân dân đăng ký phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. xây dựng phương án thực hiện mô hình đề nghị UBND huyện đầu tư, hỗ trợ cho dân. Hiện nay trên địa bàn xã nhân dân cũng đang chú trọng quan tâm phát triển trồng cây ăn quả bưởi… mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao đời sống của bà con nhân dân, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững”.

 Đặc biệt  công tác thu chi ngân sách trên địa bàn xã trong năm 2018 đạt 7.712.274.140 đồng. Các lĩnh vực về giao thông, y tế, giáo dục… cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Cao Hữu Mựu - Chủ tịch UBND xã cho biết phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019: UBND xã chú trọng phát triển nông nghiệp với mục tiêu sản xuất lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh lương thực. Tập trung phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày. Chỉ đạo theo hướng ổn định diện tích lúa 2 vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.  
     Bài và ảnh Nhất Vy