$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-08-2018 | 10:31GMT+7

Xã Mông Hoá (Huyện Kỳ Sơn - Hoà Bình): Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2018

TBV - Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của UBND huyện, các ban, ngành cấp huyện, Ban chấp hành Đảng bộ xã, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND xã, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền UBND xã. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành và nhân dân tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển quan trọng, một số chỉ tiêu đạt được vượt mức kế hoạch, an sinh xã hội được chú trọng.
Kết quả 6 tháng đầu năm 2018
 
Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, tình hình thi đua lao động, sản xuất của nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.
 
Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm xuân năm 2018 toàn xã 422,4 ha, đạt 67,1% so với kế hoạch năm. Trong chăn nuôi thú y, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi trong đợt rét đậm, rét hại và phòng chống dịch bệnh. Cụ thể: Toàn xã có 16/16 cơ sở xóm, phố đã phun thuốc khử trùng tiêu độc 63.000m2 chuồng trại. Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã đạt kế hoạch đề ra. 
 
Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, xã nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đưa nội dựng xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 1600 của xã thường xuyên bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 1600 huyện, chỉ đạo các xóm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xã Mông Hoá chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” … để duy trì các tiêu chí đã được công nhận.
 
Đặc biệt, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đang ngày càng ổn định và phát triển mạnh. Xã Mông Hoá được quy hoạch là khu công nghiệp của huyện Kỳ Sơn, với diện tích 235,86ha. Hiện nay, có 22 doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, tạo công ăn việc làm cho trên 700 lao động địa phương, thu nhập ổn định từ 4.000.000-9.000.000 triệu đồng/người/tháng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 32 tỷ đồng. 
 
Về công tác chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, xã đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, công tác chi trả trợ cấp hàng tháng đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, xã luôn quan tâm đến các hộ nghèo, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, con em hộ nghèo được miễn học phí và các chế độ khác theo quy định. Tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng người có công và hộ nghèo. Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng 1.267 thẻ (trong đó: Cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 467 thẻ; cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách 551 thẻ; cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo: 84 thẻ, hộ cận nghèo 59 thẻ. 
 
Công tác dân tộc được xã đặc biệt chú trọng. Xã đã tiếp nhận và cấp quà Tết cho người có uy tín tại địa phương 16x400.000 đồng/xuất. Đồng thời, lập danh sách đề nghị hỗ trợ muối cho hộ nghèo năm 2018 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 32 hộ nghèo. Từ những hành động thiết thức và ý nghĩa trên, nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Một trong những điểm sáng trong công tác 6 tháng đầu năm 2018 là tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Mông Hoá luôn được giữ vững. Công an xã chủ động làm tốt công tác phát động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và hoạt động tôn giáo trên địa bàn đều tuân tủ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, xã đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào phát động quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.
 
Các lĩnh vực khác như: Thương nghiệp, dịch vụ, xây dựng, môi trường, giáo dục, tài chính - kế hoạch, y tế, văn hoá thông tin, thể thao, công tác tư pháp - hộ tịch… đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 
Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để xây dựng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tiếp nối những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, xã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương. Đối với từng lĩnh vực, xã đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện rõ ràng. 
 
Về nông nghiệp - lâm nghiệp - chăn nuôi. Phấn đấu cấy hết diện tích, chỉ đạo nhân dân tích cực canh tác cây màu vụ Đông, chăm sóc tốt cây xả và cây mía. Đặc biệt, chăm sóc, bảo vệ tốt rừng trồng và rừng khoanh nuôi, phòng chống cháy rừng, tiếp tục trồng rừng bảo đảm theo kế hoạch năm 2018 đề ra là 120ha. Chủ động chăm sóc, tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia súc, gia cầm, không để các dịch bệnh bùng phát xảy ra trên địa bàn.
 
Tập trung chú trọng đầu tư cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn. Duy trì tốt sản xuất các mặt hàng như: Vật liệu xây dựng, chổi chít, hàng may mặc, xay xát chế biến lương thực, sản xuất đồ mộc, hàn xì… bảo đảm thu hút nhiều lao động của địa phương. 
 
Trong công tác giao thông - thuỷ lợi, thường xuyên kiểm tra hệ thống bãi, hồ chứa nước đảm bảo phục vụ sản xuất. Bám sát chương trình, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão, chủ động thường xuyên, làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ khi có các tình huống xẩy ra. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND xã và các ban ngành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã, trách nhiệm của UBND, của các ban ngành và các bộ công chức, chuyên môn cấp xã trong tham mưu cho UBND xã. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và quy chế hoạt động của UBND. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật đối với các trưởng thôn trong địa bàn xã. 
 
Ngoài ra, các lĩnh vực khác như: Địa chính, tài chính, giáo dục - đào tạo, xây dựng, công tác quốc phòng - an ninh… đều hướng tới thực hiện tốt các chỉ tiêu của cấp trên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 
 
Ngọc Ánh