$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-12-2017 | 14:41GMT+7

Xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Lộ-Yên Bái): Nỗ lực xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới

TBV - Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới (NTM) đến cán bộ, đảng viên và người dân xã Nghĩa Lợi được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước”; coi trọng vai trò làm chủ của nhân dân “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”, đã đạt được kết quả cao trong Chương trình xây dựng NTM.
Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lợi đã có sự thay đổi toàn diện. Nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, đã cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng là nền tảng để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã. Nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. 

Sau 5 năm triển khai chương trình XDNTM đến nay Nghĩa Lợi đã đạt 19/19 tiêu chí. Đặc biệt, xã Nghĩa Lợi đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân hiến đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, ngày công lao động trên địa bàn xã đã mở mới được 13,04 km; cứng hóa được 11,8 km; Kiên cố 7 tuyến kênh với tổng chiều dài: 6,6 km; Xã đạt phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh tiếp tục học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đạt 70,5%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 32% .
 

Đồng chí Lường Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi cho biết: Để đạt được kết quả trên Đảng bộ xã đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong XDNTM. 

Thứ nhất: Xây dựng NTM phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây dựng NTM. Phải làm cho người dân xác định chính họ là chủ thể của xây dựng NTM thì Chương trình mới thành công.

Thứ hai: Cần xác định những công trình, công việc cần thiết của người dân và tập trung thực hiện tốt, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Thứ ba: Duy trì đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ thật sự, người đứng đầu quyết liệt vào cuộc thì xây dựng NTM ở nơi đó mới đạt kết quả cao. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong xây dựng NTM phải đảm bảo thật sự dân chủ công khai người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư để đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ tư: Xây dựng đề án sát, đúng, phù hợp với điều kiện của địa phương. Mặt khác đội ngũ cán bộ phải nhiệt tình, trách nhiệm, năng động với công việc. Đi sâu, đi sát cơ sở kịp thời biểu dương những việc làm tốt, cách làm hay ở cơ sở để động viên kịp thời.

Thứ năm: Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Thứ sáu: Trên cơ sở đề án chung của xã, Ban quản lý xã hướng dẫn các thôn bản xây dựng đề án NTM ở thôn cho cả giai đoạn; Xây dựng bảng chấm điểm cho thôn, cho hộ dân (theo 19 tiêu chí) để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng hàng năm, ngoài ra còn để cho hộ dân, cho cán bộ thôn dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. 
Bài và ảnh: Toại Nguyện