$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 31-01-2018 | 10:00GMT+7

Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào (Hưng Yên): Hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017

TBV - Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020; Số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐD ngày 09/01/2017 của Bộ NT&PTNN về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Kết quả năm 2017, xã Phan Đình Phùng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.
Xã Phan Đình Phùng cách trung tâm huyện Mỹ Hào khoảng 4km. Có diện tích tự nhiên 751,91ha, diện tích canh tác 539,62ha, đất phi nông nghiệp 212,31 ha. Dân số 8.586 nhân khẩu với 2.681 hộ. Năm 2017, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng uỷ xã đã kịp thời ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý, Ban phát triển nông thôn về Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã. Đồng thời, UBND xã ban hành Quyết định thành lập 07 ban phát triển nông thôn, 07 ban giám sát ở thôn, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Hưng Yên và huyện Mỹ Hào tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Ban chỉ đạo xã đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và thôn thực hiện tốt chương trình của Đảng uỷ và kế hoạch cụ thể của UBND xã.

Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm Đảng uỷ, UBND xã đã tổ chức 10-15 hội nghị chỉ đạo công tác xây dựng NTM lồng ghép triển khai công tác hàng tháng; 01 hội nghị đánh giá về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, Ban chỉ đạo xã đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng cấp trên, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận của xã, thôn thực hiện tốt các chương trình lồng ghép khác trên địa bàn xã. 
 

Trụ sở UBND xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM ngay từ đầu năm 2017, xã đã xác định công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn phải giữ vai trò then chốt. Từ đó đã quán triệt công tác tuyên truyền, triển khai vận động trong toàn hệ thống chính trị và triển khai để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình MTQG xây dựng NTM. Cụ thể, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều khẩu hiệu, từ xã đến thôn và tổ chức hàng năm cuộc tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể của xã về nội dung xây dựng NTM. Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng NTM chủ yếu là sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và người dân có vai trò quyết định.

Cùng với công tác đào tạo, tập huấn, UBND xã đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về xây dựng NTM do BCĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện tổ chức. Qua đó, đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, thôn, các đoàn thể về xây dựng NTM. Xã cũng phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phòng NN&PTNT huyện, trạm Bảo vệ thực vật huyện xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân được 25 đợt, số người tham dự là 3.150 lượt người.
Một trong những điểm sáng năm 2017 là kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt trên 11 tỷ đồng. Trong đó, làm đường giao thôn Phúc Xã gần 1,6 tỷ đồng; Làm đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng thôn Kim Huy gần 1,4 tỷ đồng; Xây dựng nhà bãi rác thôn Kim Huy 300 triệu đồng; Xây dựng nhà Nhà văn hoá, đường ra nghĩa trang nhân dân thôn Quan Cù, nhà văn hoá Ngọc Trì 3,8 tỷ đồng…

Một trong những tiêu chí quan trọng mà xã đạt được trong năm 2017 chính là công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Để có được kết quả này, xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn. Đặc biệt là huy động nguồn vốn từ trong nội lực của nhân dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1.86% (50/2.681 hộ).

Đồng thời, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đã được xã hoàn thành xuất sắc trong năm 2017.  Cụ thể, xã có 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% giếng khoan đã qua xử lý đảm bảo như nước sạch; Có 345/345 hộ, bằng 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản và làng nghề cơ bản đạt tiêu chuẩn môi trường. Đặc biệt, xã đã quy hoạch 5ha cho làng nghề theo hướng sản xuất tập trung; .tổ chức thành lập 07 Tổ dịch vụ đi thu gom rác thải ở các thôn xóm, vận chuyển đến địa điểm chôn lấp theo quy định; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước thải sinh hoạt đạt 100%; Các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã luôn tuân thủ các quy định về ATVSTP 100%.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM, ông Đào Duy Huân - Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng cho biết: Xây dựng TNTM ở Phan Đình Phùng là một quá trình thường xuyên, liên tục. Theo đó, cả hệ thống chính quyền xã phải luôn tự đổi mới, vươn lên làm tốt vai trò tập hợp, quy tụ quần chúng theo đúng định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng. Cụ thể: Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đó là minh bạch các nguồn lực đầu tư, niêm yết công khai quy hoạch NTM để toàn thể cán bộ, nhân dân được biết. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các lệch lạc, tạo niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh đó, xã còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự nhận thức đúng đắn với mục tiêu là nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần cho mọi người dân. Cùng với đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, phải mang tính chiến lược lâu dài như: Quy hoạch khu dân cư, quy hoạch các vùng chuyên sản xuất, các công trình phúc lợi, hệ thống giao thông, thuỷ lợi…”.
Bài và ảnh Mạnh Hiệp