$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-07-2018 | 14:25GMT+7

Xã Phi Mô (huyện Lạng Giang - Bắc Giang): Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

TBV - Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Phi Mô, huyện Lạng Giang. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động được cán bộ Đảng viên, Đoàn viên và nhân dân đồng lòng nhất trí cao. Xã Phi Mô đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018.
Những kết quả nổi bật

Trong lĩnh vực kinh tế, về sản xuất nông nghiệp, xã Phi Mô đã chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc và thu hoạch cây rau mầu vụ Đông và tiến hành gieo cấy lúa  và tiến hành trồng các cây rau mầu vụ chiêm Xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, hết diện tích. Kết quả thực hiện vụ chiêm Xuân toàn xã đã gieo cấy được 392 ha lúa đạt 100% kế hoạch. 51 ha rau màu các loại. Năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.391,2 tấn. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, Xã đã tổ chức được 3 lớp tập huấn về kỹ thuật thâm canh giống lúa Nhật và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa với 150 lượt người tham gia. Trong chăn nuôi, Xã đã chỉ đạo cán bộ thú y tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã. Tổng đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn xã là 49.240 con (trâu 190 con, bò 650 con, lợn 2.400 con, gia cầm 45.000 con). Triển khai tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc vụ xuân hè kết quả tiêm được 1300/1500 con lợn đạt 86.6%, 400/700 con trâu đạt 57.1%, vacxin dại cho đàn chó 850 con, đạt 100%.

Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã của của xã Phi Mô trong 6 tháng vừa qua chính là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. UBND xã đã tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp, các hộ gia đình có điều kiện mở rộng quy mô, sản xuất, thu hút lao động địa phương tham gia sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Giải quyết việc làm cho trên 150 lao động mới. Toàn xã tiếp tục duy trì 22 doanh nghiệp, công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị thu nhập trên lĩnh vực này đạt 88,8 tỷ đồng tăng 4,26 tỷ so với cùng kỳ năm 2017. 
 

Trụ sở UBND xa Phi Mô

Về lĩnh vực thương mại dịch vụ, các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã đang hoạt động ổn định, hiệu quả. Tổng số hộ kinh doanh dịch vụ trên đại bàn 273 hộ với các ngành nghề chủ yếu như: điện tử, vận tải, dịch vụ tổng hợp, xay xát, bún, mỳ…Tổng giá trị thu nhập trên lĩnh vực này đạt 50,9 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Các lĩnh vực về xây dựng cơ bản, về thu chi ngân sách xã, lĩnh vực giao thông, xây dựng nông thôn mới, tài nguyên môi trường đạt những kết quả cao.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, xã chỉ đạo cán bộ văn hóa tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường. Chỉ đạo đăng ký các danh hiệu văn hóa 2018: số hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa 2.702/3.009 bằng 89,8%, số làng văn hóa 8/8 đạt 100%.

Về chính sách xã hội, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hổi bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.

Về dân số, y tế, kế hoạch hóa gia đình, xã đã chỉ đạo Trạm y tế phối hợp với các ngành tăng cường các biện pháp nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp trước, sau các dịp lễ, tết. Tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y dược của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Trên lĩnh vực An ninh – Quốc phòng, Xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với lực lượng Công an Xã làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ trước, trong và sau các dịp lễ tết. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện dân quân cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Ngoài ra lĩnh vực công tác nội chính cũng đạt được nhiều kết quả cao.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ông Hoàng Xuân Hạ - Chủ tịch UBND xã cho biết: Tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng mẫu thôn Phi Mô, Quảng Mô; thường xuyên tổ chức thăm đồng kiểm tra, phát hiện, kịp thời phòng trừ sâu bệnh. Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật tới các hộ nông dân. Đẩy mạnh chăn nuôi làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn việc lấn chiếm đất sai mục đích, tiếp tục công tác dồn điền đổi thửa năm 2018 ở các thôn (Quảng Mô, Phú Độ, Đại Phú 2). Tập trung cao trong việc thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, thu thuế quỹ, thu phí và lệ phí để đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tăng cường công tác kiểm tra các thôn trong việc huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình của thôn.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần các đối tượng chính sách xã hội. Triển khai công tác thống kê, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt việc đăng kí, quản lý hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định pháp luật. Duy trì lịch tiếp dân đủ thành phần theo đúng quy định theo dõi và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức và đội ngũ trưởng, phó thôn, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. 
Bài và ảnh Mạnh Hiệp