$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 08-01-2018 | 16:00GMT+7

Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

TBV - Phú Túc là xã nghề nằm ở phía trung tây của huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Xã có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng, thuận lợi về giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Phía Đông xã Phú Túc giáp với xã Tri Trung; phía Nam giáp với xã Hoàng Long; phía Tây giáp với xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa); phía Bắc giáp với xã Hồ
Xã Phú Túc có tổng diện tích đất tự nhiên là 752,91 ha, trong đó đất nông nghiệp là 562,5 ha. Toàn xã có 8 thôn, 10 đội sản xuất, với 8.312 nhân khẩu và 2.586 hộ dân. Đầu năm 2013, xã Phú Túc đã thực hiện xong việc Dồn điền đổi thửa. Qua đó, các xã viên đều có từ 01 đến 02 thửa đất, đảm bảo cho hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; sản xuất nông nghiệp không bị manh mún.

Căn cứ vào đề án xây dựng nông thôn mới của xã Phú Túc được UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt ngày 27/7/2011; Căn cứ vào Quyết định số 4549/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND huyện Phú Xuyên về phê duyệt điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới xã Phú Túc. Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phú Túc thực hiện đồng bộ về mọi mặt, thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020. 
 

Ông Bùi Hồng Luyến - Chủ tịch UBND xã Phú Túc trao đổi với phóng viên

Ông Bùi Hồng Luyến - Chủ tịch UBND xã Phú Túccho biết: Qua đánh giá thực trạng nông thôn mới đến cuối năm 2017 thì xã Phú Túc đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, có 16 tiêu chí đạt, bao gồm: tiêu chí 01 “Quy hoạch”; tiêu chí 02 “Giao thông”; tiêu chí 03 “Thủy lợi”; tiêu chí 04 “Điện”; tiêu chí 07 “Cơ sở hạ tầng nông thôn”; tiêu chí 8 “Thông tin và truyền thông”; tiêu chí 09 “Nhà ở dân cư”; tiêu chí 10 “Thu nhập”; tiêu chí 11 “Hộ nghèo”; tiêu chí 12 “Lao động có việc làm”; tiêu chí 13 “Tổ chức sản xuất”; tiêu chí 14 “Giáo dục và đào tạo”; tiêu chí 15 “Y tế”; tiêu chí 16 “Văn hóa”; tiêu chí 18 “Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh”; tiêu chí 19 “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững”. Có 03/19 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: tiêu chí 05 “Trường học”; tiêu chí 06 “Cơ sở vật chất văn hóa”; tiêu chí 17 “Môi trường”.

Ngày 26/12/2017, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm nông thôn mới 04 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 của huyện Phú Xuyên (bao gồm: Phú Túc, Phú Yên, Tân Minh, Phúc Tiến). Qua một ngày làm việc tích cực, công tâm, Tổ công tác đã thẩm định kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của 04 xã. Qua thẩm định thực tế, đoàn công tác đã ghi nhận được sự thay đổi về diện mạo, cả về cơ sở vật chất, hạ tầng, đời sống văn hóa, tổ chức sản xuất của 04 xã. Đối với xã Phú Túc, Tổ công tác đánh giá: Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; 8/8 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa; Toàn xã có 100% nhà ở dân cư đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm xuống còn 1,44%,… Sau khi thống nhất kết quả thẩm định, đoàn công tác chấm điểm cho xã Phú Túc đạt trên 95,8 điểm. Như vậy, theo thang điểm đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới (tổng điểm đạt trên 95,8 điểm, các tiêu chí không trừ quá 30% số điểm) thì xã Phú Túc đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
 

Trụ sở UBND xã Phú Túc

Sau 6 năm thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mơi, đời sống của người dân xã Phú Túc được nâng lên rõ rệt, người dân đã quan tâm hơn đến công việc chung của thôn, xóm; tình làng nghĩa xóm được gắn bó; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân được nâng lên, duy trì và tổ chức thường xuyên, trở thành một phong trào sôi nổi trong các thôn, xóm. Nhân dân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, các phong trào, các cuộc vận động như: Cải tạo vườn cây; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; cây xanh; cải tạo nâng cấp giao thông thủy lợi nội đồng; vệ sinh môi trường; củng cố mô hình hoạt động sản xuất; phong trào ủng hộ, đóng góp với tập thể. 

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phú Túc, đó là: Cứng hóa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn; Hoàn chỉnh công trình phúc lợi, đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục trường Tiểu học; Xây dựng, sửa chữa các Nhà văn hóa đã xuống cấp và xây dựng mới Nhà văn hóa xã; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; Giảm nghèo và đảm bảo vững mạnh an sinh xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 86% trở lên; Vận động sự tham gia nhiệt tình của các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người dân và cộng đồng dân cư; Xây dựng hệ thống khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề tại khu 17 mẫu thôn Lưu Thượng; Vệ sinh môi trường nông thôn; Khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường…
Bài và ảnh Văn Bình