$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 18-10-2018 | 13:55GMT+7

Xã Quảng Hưng (Quảng Bình): Quyết tâm về đích Nông thôn mới năm 2019

TBV - Lấy nội lực là căn bản, hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Hưng chung sức xây dựng Nông thôn mới”.
Trong những năm qua, UBND xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua, tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng Nông thôn mới với mục đích ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cụ thể là thực hiện nếp sống mới, gia đình văn hóa, xóm văn hóa, thôn văn hóa; Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Triển khai cho các thôn xóm; Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ vai trò quan trọng của mình trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. 

Trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới: 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã đã rà soát lại các tiêu chí đạt còn thấp, chưa bền vững để có biện pháp kế hoạch, xây dựng củng cố đảm bảo bền vững như tiêu chí về thủy lợi và hộ nghèo. Chỉ đạo cho khảo sát thiết kế các trục đường giao thôn nông thôn trên địa bàn, để có kế hoạch triển khai công tác đầu tư xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại xã nhà đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm đạt 1 tiêu chí về giao thông.
 

Trụ sở UBND xã Quảng Hưng.

Về xây dựng cơ bản, UBND xã đã vận động và xin các nguồn vốn của cấp trên và các dự án để xây dựng một số công trình trọng điểm trong đó có: Đường GTNT Tú Loan 2 gần 1km, với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Đường GTNT Hòa Bình- Hưng Lộc trên 3km với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Chuẩn bị đầu tư khởi công xây dựng hai trục đường từ quốc lộ 1A đi chòm trung Hòa Bình và chòm 2 Hưng Lộc dài trên 3km, với tổng kinh phí trên 9,5 tỷ đồng. Tập trung rà soát khảo sát thiết kế các trục đường đang trình thẩm định phê duyệt theo quy định của pháp luật, 5 thôn trên địa bàn toàn xã với chiều dài khoảng trên 15km với tổng kinh phí dự kiến trên 45 tỷ đồng. Đã chỉ đạo hoàn thành việc rà soát các kênh mương cấp thiết cần đầu tư bê tông hóa để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại các thôn, chòm khoảng 15 km, ước tính kinh phí trên 19 tỷ đồng. Chỉ đạo cho khảo sát thiết kế chợ tại vùng đất giao thông quy hoạch chợ trước đây, theo xây dựng nông thôn mới của địa phương, để đầu tư xây dựng với tổng kinh phí ước tính khoảng gần 9 tỷ đồng. Tiếp tục cho khảo sát thiết kế làm các quy trình thủ tục để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chửa hệ thống cung cấp nước sạch với dự kiến trên 5 tỷ đồng. 

Trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ NNNT. Về tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đã duy trì và phát triển thêm một số một số lò dầu tràm và nấu rượu đảm bảo sản xuất thường xuyên có hiệu quả, duy trì nghề cơ khí, sữa chữa, nghề chế biến nông sản. Tổng thu về tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 khoảng 9.3 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Về ngành nghề dịch vụ xã vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị TTCN ngành nghề dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 84,7 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 6.4%. Hiện tại trên địa bàn xã có 18 doanh nghiệp tư nhân, 335 hộ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tăng 26 hộ (trong đó có 5 nhà hàng ăn uống), 51 chiếc xe ô tô vận tải các loại. Nghề mộc, tổ hợp xây dựng, đi biển, xuất khẩu lao động các nước cũng phát triển thu hút được trên 1.000 lao động tham gia, đã tạo nguồn thu nhập cao cho người dân. 
 

Ông Đàm Văn Tứ  - Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Đàm Văn Tứ  - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo và đưa ra những phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Hè Thu nhanh gọn, kịp thời, đảm bảo trước mùa mưa bảo. Chỉ đạo hướng dẫn sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 đảm bảo đồng bộ, đúng quy trình lịch thời vụ, hết diện tích. Chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường phát triển kinh tế vườn, trồng các loại cây hoa màu rau sạch cung cấp cho nhu cầu thị trường, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tăng cường xin hỗ trợ kinh phí từ ngân sách của cấp trên, các doanh nghiệp nhà nước, sự hỗ trợ đóng góp của các tổ chức cá nhân, nguồn ngân sách địa phương, nhất là nguồn thu từ quỷ đất; Vận động sự đóng góp của nhân dân để cùng thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên triển khai để hoàn chỉnh hệ thống đường GTNT trên địa bàn toàn xã; Củng cố để hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng, triển khai để đầu tư xây dựng chợ. Phấn đấu cuối năm 2018 đạt thêm 1 tiêu chí giao thông theo kế hoạch đề ra và đạt về đích NTM vào năm 2019.
Bài và ảnh: Nhất Hùng