$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 27-04-2017 | 14:57GMT+7

Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Vững vàng trên con đường nông thôn mới

TBV - Thạch Đồng là một xã miền núi, với xuất phát điểm thấp, quá trình hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng, đồng sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Thạch Đồng đã bứt phá về đích nông thôn mới với những thành tựu đáng nể.
Năm 2016, xã Thạch Đồng được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được thành tựu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Đồng phải trải qua nhiều gian khó, tình hình thực tế đỏi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược đặc thù và sự đồng thuận nhất chí cao của nhân dân trong toàn xã. 

Nỗ lực từ muôn vàn gian khó

Xã Thạch Đồng nằm phía Bắc huyện Thanh Thủy, địa hình đặc thù của miền trung du nên ruộng đất manh mún, địa thế khó áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, trình độ dân trí chưa đồng đều, tình hình kinh tế - xã hội nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa thực sự bền vững. Trở ngại lớn nhất trên đường về đích nông thôn mới chính là nguồn thu của ngân sách địa phương, người dân đơn thuần sản xuất nông nghiệp, các hộ tham gia dịch vụ, buôn bán đếm trên đầu ngón tay. Chính vì nguồn thu hạn hẹp nên đầu tư cho cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, luôn là trở ngại để thực hiện những tiêu chí nông thôn mới khác.

Để giải được bài toán về ngân sách công tác chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Đồng đã có những kế hoạch mang tính chất bền vững, từng bước vững chắc đạt được tiêu chí chương trình nông thôn mới đề ra. UBND xã đã đầu tư 18 mô hình như: nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; ảnh xuất tương gạo; mô hình trồng khoai tay; mô hình trồng lúa…
 

Về công tác tuyên đã truyền được Ủy ban MTTQ xã thực hiện tốt, giúp người dân hiểu được công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, từ đó thêm tin tưởng, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc yên tâm sản xuất nâng cao đời sống. Đối với công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn UBND xã chủ trương tiếp tục phát huy tiềm năng vốn có của địa phương, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vốn, mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ đó thu từ dịch vụ thương mại tăng vọt, năm 2015 ước đạt 44, 67 tỷ đồng.

Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, chính quyền xã Thạch Đồng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ và làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác sản xuất của người dân. Cây trồng, vật nuôi được phát triển theo hướng đa dạng, từ quy mô nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Nông thôn mới đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân. Bài toán nguồn thu ngân sách dần được tháo gỡ, đời sống nhân dân ổn định, kinh tế - xã hội có khởi sắc đáng mừng.

Về đích bền vững

Nhờ những chỉ đạo điều hành đúng đắn, mang tính đặc thù mà đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ 9,6 triệu đồng/năm đến năm 2015 đã “bứt phá” tăng 25,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm từ 11,3% năm 2011 xuống còn 5,3% năm 2015. Số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 92%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 71%, Trạm y tế xã đã được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn của Bộ Y tế. Cơ sở vật chất được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao nhờ thế các tiêu chí về nông thôn mới khác được nhanh chóng được hoàn thành.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Đồng và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, các tổ chức xã hội trên địa bàn xã, năm 2016 xã Thạch Đồng vinh dự được đón bằng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Thạch Đồng đã thực sự thay da đổi thịt, từ một xã thuần nông, cơ sợ hạ tầng kém, mức sống và thu nhập người dân còn thấp đến nay xã đã có trường chuẩn Quốc gia, Trạm y tế, chợ nông thôn… được xây dựng khang trang, kiên cố. 

Ông Trần Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng bộc bạch: “Xã về đích nông thôn mới chúng tôi vừa mừng vừa lo. Nỗi lo lớn lúc này nhiều tiêu chí đã đạt được còn thiếu bền vững, cần sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy để chúng tôi giữ vững và tiếp tục phát huy những tiêu chí đó”.

Ông Hùng cho biết, trong thời gian tiếp theo, xã Thạch Đồng luôn có 2 nhiệm vụ khó khăn song hành; giữ vững tiêu chí đạt được và phát huy bền vững những tiêu chí đó. Kỳ vọng vào năm 2017 này, hộ nghèo giảm xuống còn 5% (theo chuẩn nghèo đa chiều), thu nhập bình quân đầu người thực tăng lên 29 triệu đồng/người/năm. 

Dưới sự lãnh đạo Đảng bộ, sự chỉ đạo UBND xã Thạch Đồng người dân kì vọng trong thời gian tới đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao. Góp phần chung vào sự ổn định của kinh tế, an ninh, chính trị trên địa bàn huyện Thanh Thủy nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.
Sơn Thủy - Văn Bình