$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 08-08-2017 | 14:18GMT+7

Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững

TBV - Xã Yên Thường là một xã thuần nông có diện tích tự nhiên 862,15 ha; dân số trên 18.000 người, có 10 thôn. Trong những năm qua, xã Yên Thường đã phát huy tối đa vị trí, tiềm năng sẵn có, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng gắn với phát triển bền vững. Đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn được tăng cường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh.
Có thể nói xã Yên Thường đã thực hiện được mục tiêu của đề án xây dựng mô hình nông thôn mới đề ra. Bộ mặt nông thôn dần dần được đổi thay toàn diện trên các mặt: kinh tế - chính trị - xã hội.
Về kinh tế: Công tác chuyển giao, ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, phát huy, hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhân dân giúp nhân dân tiếp cận với kiến thức mới, lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giúp các hộ dân có điều kiện kinh doanh thương mại, dịch vụ và ổn định cuộc sống.

Về chính trị: Vai trò của cấp ủy Đảng từ xã đến thôn, tổ dân phố đã có sự chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương được củng cố; Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nâng nên rõ rệt, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại ngay từ cơ sở.
 

Trụ sở của UBND xã Yên Thường khá khang trang.

Về xã hội: Đời sống văn hóa tinh thần và ý thức xã hội của người dân được nâng lên rõ rệt. Người dân đã quan tâm hơn đến việc chung của thôn, tổ dân phố; tình làng nghĩa xóm gắn bó và đoàn kết; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên và trở thành một phong trào sôi nổi trong các thôn, xóm; quyền làm chủ của người dân được nâng lên, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, chỉnh trang khu dân cư, cải tạo vườn cây, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh, xây dựng cổng ngõ sạch, đẹp. Các tệ nạn xã hội trên địa bàn được đẩy lùi, an ninh chính trị được giữ vững. 
 

Cuộc sống của người dân địa phương ngày càng được nâng cao.

Với quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay bộ mặt nông thôn của xã Yên Thường đã có nhiều thay đổi, tích cực, bộ mặt làng xã đã thay đổi, đường làng được cải tạo làm mới. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền xã. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nhân dân cũng đã có chuyển biến trong việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, có nhiều mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nổi bật cho thu nhập cao. Các thành viên trong Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức thực hiện, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. So với trước khi lập đề án xây dựng nông thôn mới đến nay xã Yên Thường đã có 19/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt.
Bài và ảnh Nguyễn Hiếu - Thùy Dung