$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 05-10-2017 | 10:51GMT+7

Festival Huế 2018

TBV - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố kế hoạch tổ chức Festival Huế lần thứ 10.
Theo đó,  Festival sẽ có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế: 1 điểm đến 5 di sản” sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 27/4 đến 2/5/2018.  Festival Huế lần thứ X - 2018 là sự kế thừa và khẳng định sự thành công của các kỳ Festival trước đây; là nơi hội tụ giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia, nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao lưu quốc tế; giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
 

Festival Huế sẽ tập trung nhấn mạnh về tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là di sản văn hóa Huế với 5 di sản thế giới được UNESCO công nhận và 2 di sản cấp quốc gia là Ca Huế và dệt Zèng. Cùng với đó, Festival Huế năm 2018 vẫn sẽ tiếp tục là nơi hội tụ, giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia.

Các hoạt động tại Festival Huế lần thứ 10 nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao lưu quốc tế; giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế đến với bạn bè quốc tế; đồng thời, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, Festival Huế 2018 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử văn hóa của Thừa Thiên Huế và Quốc gia: Kỷ niệm 50 năm tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018); Kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (1788-2018); 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1993-2018); 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại (2003-2018)..     
Mạnh Quân