$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-07-2018 | 14:28GMT+7

Hội âm nhạc Hà Nội: Nơi gìn giữ, đào tạo và phát triển âm nhạc Thủ đô

TBV - Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật - từ âm nhạc cổ truyền đến âm nhạc bác học. Hội Âm nhạc Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc đề xuất và triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động sáng tác, nhiều hội thảo âm nhạc của Thành phố và mở rộng giao lưu với các thành phố bạn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm không chỉ trong sáng tạo nghệ thuật mà còn trong cả công tác quản lý điều hành, xây dựng và bảo tồn văn hóa, khuyến khích, kích thích sức sáng tạo khám phá của các nhạc sĩ trong việc kế thừa truyền thống, phát huy những giá trị tinh hoa trong âm nhạc Hà Nộ. Nhưng đồng thời cũng tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới để làm giàu thêm kho tàng âm nhạc Hà Nội trong xu thế hội nhập toàn cầu.
Hội Âm nhạc Hà Nội cũng có những bước phát triển nhất định, kế thừa truyền thống, tiếp thu những tinh hoa của âm nhạc thế giới, làm mới âm nhạc của Thủ đô bằng những tác phẩm dân gian, đương đại. Sáng tác âm nhạc của Hội âm nhạc Hà Nội đã làm nảy nở được một số thành tựu về âm nhạc, qua những tác phẩm đi vào lịch sử, đánh dấu những bước tiến triển của nghệ thuật dân tộc.

Hiện nay, Hội âm nhạc Hà Nội hoạt động trên 4 lĩnh vực: Sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. Với phương châm: Đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả - xứng tầm với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, Hội đã quy tụ được đội ngũ các nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín không chỉ của thủ đô, của cả nước mà còn được bạn bè quốc tế biết tới qua các tác phẩm âm nhạc. 

Bằng sự năng động, sáng tạo, Ban chấp hành của Hội đã triển khai được nhiều chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả và có sức làn tỏa trong đời sống âm nhạc của thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội cho biết: “Chức năng của Hội thể hiện bằng các hoạt động. Những sản phẩm liên quan đến âm nhạc về sáng tác, biểu diễn, lý luận và nâng cao trình độ của anh em hội viên. Chúng tôi đã duy trì hoạt động hiệu quả có chất lượng, có những bước đột phá lớn về âm nhạc cũng một phần là nhờ có một hệ thống về văn hóa, chính trị vững vàng. Mỗi hội có một cách làm thì tôi nghĩ rằng sẽ có những tác phẩm, những thành quả mà thời đại yêu cầu là có tầm cỡ, có chiều sâu”.
 

Hội viên Hội Âm nhạc thành phố Hà Nội.
 

Trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, Hội âm nhạc Hà Nội đã duy trì được nhiều hoạt động mang tính định kỳ và mang được thương hiệu riêng của Hội như: Chương trình giới thiệu tác phẩm mới, thông tin âm nhạc, tổ chức chương trình giới thiệu trên sóng phát thanh & truyền hình Hà Nội. Tổ chức thành công chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ IX, vinh danh 18 tác phẩm tiêu biểu của 3 nhạc sĩ: Nguyễn Tài Tuệ, Ngô Quốc Tính và Thế Song tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được xem như là “thương hiệu” của Hội âm nhạc Hà Nội, nhằm tôn vinh những tác phẩm, tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về Văn hóa nghệ thuật. Có được kết quả như vậy là nhờ có được một ban chấp hành Hội đủ mạnh, năng động, bản lĩnh. Tổ chức được nhiều chương trình và có tạo động lực cho các nhạc sĩ hội viên sáng tạo và đóng góp tích cực vào đời sống âm nhạc thủ đô.

Hội viên Hội âm nhạc Hà Nội hiện nay, phần lớn đều là các hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nét nổi bật của Hội âm nhạc Hà Nội chính là các hoạt động có sức lan tỏa và có tác động rõ nét đến đời sống âm nhạc của thủ đô. Nhiều hoạt động có ý nghĩa như: mở trại sáng tác, thành lập nhiều tiểu ban, nâng cao chất lượng Hội viên bằng các hoạt động định kỳ, những hoạt động sáng tác, biểu diễn.
Với tư cách là chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh luôn đau đáu những suy nghĩ là sao để hoạt động của Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp để anh chị em nhạc sĩ có điều kiện giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sáng tạo nghệ thuật. Ông cho rằng: “Hội âm nhạc Hà Nội phải lấy hoạt động âm nhạc là đặc thù của mình và từ hoạt động âm nhạc này thì mới lôi kéo được hội viên bằng sáng tác bằng biểu diễn bằng lý luận và bằng những hoạt động có lợi nhằm nâng cao trình độ của các nhạc sĩ thì tôi nghĩ tất cả việc làm đó nó sẽ tạo nên không khí hoạt động của hội nghề nghiệp tích cực nên chúng tôi cũng đã tìm nhiều cách thông tin đại chúng như hiện tại chúng tôi đã có trang web, facebook nói về hoạt động của hội thì sự thông báo đến với mọi người được nhanh nhạy tốt hơn. Với sự nhiệt tình của anh em trong Hội chúng tôi thì tôi nghĩ rằng Hội âm nhạc Hà Nội sẽ có những nét mới hiệu quả, chất lượng hơn”.
Văn Bình (TH)